Mindfulness en Beeldende therapie

Training (start onder voorbehoud weer in najaar 2019)
Mindfulness & Beeldende therapie

Mindfulness heeft in de geestelijke gezondheidszorg een duidelijke plek gevonden. De belangstelling voor mindfulness en hoe deze te integreren in vaktherapie is groot. Het verheugt ons te kunnen mededelen dat we opnieuw een training aan kunnen bieden met als thema integratie van mindfulness in beeldende therapie. In de vorm van een meerdaagse training wordt onderzocht hoe beeldend werken gebaseerd op mindfulnessprincipes concreet vorm kan krijgen in de beeldende therapie.
We bieden een programma aan waarin aandachtgerichte beeldende werkvormen worden verkend, en het begeleiden hiervan bij cliënten geoefend wordt. Er is gedurende de training veel aandacht voor de houding van de therapeut bij deze werkwijze. Deze houding wordt geoefend met behulp van casussen en beeldende werkvormen. Eigen ervaringen met aandachttraining en het werken met cliënten in de beroepspraktijk vormen de basis voor uitwisseling, onderzoek en thuiswerk.
We zullen op deze wijze de mogelijkheden en grenzen van mindfulness in beeldende therapie verkennen, en in kaart brengen.  Gedurende de training wordt duidelijk hoe je als beeldend of kunstzinnig therapeut verantwoord en geïnspireerd kunnen werken vanuit mindfulnessprincipes.

Begeleiders:                       Marijke Kremers & Esther Krul

Plaats:                                 Atelier Beeldend Zijn

Adres:                                 Molenveldlaan 142, 6523 RN te Nijmegen

Data:                                   Data en tijd zijn in voorjaar 2019 beschikbaar

Tijd:

Kosten:                                (incl. btw, materiaal, koffie/thee, fruit, lekkers en soep)

Aantal:                                minimaal 8 – maximaal 12 deelnemers

Studiebelasting:               15 contacturen & 10 uur zelfstudie (naast evt. module)

Accreditatie:                      SRVB in aanvraag

Informatie en opgeven:   info@estherkrul.nl of 06-49117989

Extra info:                          zie www.beeldendzijn.nl en www.mindfulness.estherkrul.nl

Inschrijving:                      retour vragenlijst voor 21  september, op volgorde van aanmelding

Betaling:                            na ontvangst rekening

Voorwaarde:                     beeldend/kunstzinnig therapeut + deelname mindfulnesstraining

Route & Locatie

location_img

Atelier Beeldend Zijn

Krayenhoffkazerne, Molenveldlaan 142

6523 RN Nijmegen, T: 06-55240889

Aangesloten

  • logo1
  • logo2