Supervisie

Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject voor mensen die beroepsmatig met mensen werken. Centraal staat de supervisant met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroepsontwikkeling. De supervisant leert op een constructieve manier naar zichzelf te kijken in relatie tot het werk.

Supervisie is onderzoekend en reflecterend, om zicht te krijgen op zaken waar jij in je werk tegenaan loopt.  Het is een traject dat vraagt om vertraging, om stilstaan bij jezelf en wat plaatsvindt in je werk. In mijn rol als supervisor stel ik vragen, zodat jij straks die vragen aan jezelf gaat stellen. Door op een andere manier naar je werk en je houding te kijken, ontdek je andere zienswijzen en kun je daarna nieuwe, frisse stappen zetten.

Als supervisor ben ik onafhankelijk van een organisatie. Hierdoor kan ik een veilige plek bieden, waar thema’s aan de orde kunnen komen als: gebrek aan bezieling, moeite met feedback,  moeite met je baas of een bepaalde collega, met je eigen ruimte innemen ten opzichte van de cliënt of in de organisatie

Wanneer supervisie?

Wat kan een aanleiding zijn om een supervisietraject in te gaan? Feitelijk elke wens om je professionaliteit te verhogen en je professionele handelen te optimaliseren. Vooral de persoonlijk-professionele kant van het functioneren staat centraal. De manier waarop jij met die ander omgaat en wat je daarin persoonlijk en professioneel raakt krijgt de aandacht. Denk hierbij aan vragen als: Hoe ervaar ik mijn dagelijks werk? Wat kost extra energie? Hoe kan ik omgaan met mijn eigen grenzen? Op welke manier kan ik de juiste afstand en nabijheid bewaren?  Hoe kan ik tijdens mijn werken mijn eigen emoties hanteren? Hoe ga ik om met verschillende belangen, dilemma’s of normen en waarden die aangetast worden?  Het is ook mogelijk dat je in je werksituatie gewoonweg meer in harmonie wilt komen met jezelf. Of je voelt dat er iets in je werk niet lekker zit, maar je krijgt er de vinger niet achter.

Mensen die een supervisietraject hebben doorlopen zijn veel waard voor een organisatie. Zij zijn zich bewust geworden van hun eigen functioneren, kunnen dat waar nodig verbeteren en kunnen ook anderen hierin inspireren. Een slimme organisatie investeert in haar werknemers en in supervisie.

Het supervisietraject

Na een (vrijblijvend) kennismakingsgesprek stellen we samen een werkcontract op. We leggen daarin de formele zaken van een traject vast: aantal bijeenkomsten (minimaal 10), frequentie (om de 2 tot 3 weken), plaats, werkwijze, prijs en verdere afspraken. De supervisant bepaalt iedere bijeenkomst wat hij aan de orde wil laten komen en formuleert dit in de vorm van een leervraag. Na elke supervisiebijeenkomst schrijft hij een reflectieverslag. Deze verslagen worden besproken aan het begin van iedere bijeenkomst. Supervisie kan individueel, of in een groepje van maximaal 3 supervisanten gevolgd worden.

Ervaringsgericht leren in supervisie

Als supervisor draag ik zorg voor het scheppen van een open en krachtige leeromgeving. Hoewel het gesprek in de bijeenkomsten centraal staat, kan ik, in overleg met de supervisant(en) regelmatig andere leermiddelen inzetten om het ervaringsgerichte leren te bevorderen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld beeldende materialen, spelmateriaal, rolwisseling en werken met metaforen. Beelden onthullen wat soms door taal verborgen blijft. Het is mijn ervaring als vaktherapeut beeldend vormen, en als docent (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) dat deze middelen krachtig werken bij het onderzoeken van onderliggende patronen.

Supervisie in registratietrajecten (voor o.a. vaktherapeuten)

Veel beroepen maken in hun registratie-eisen gebruik van supervisie als methodisch instrument voor verhoging van kwaliteit in het werk. Sinds 1990 ben ik werkzaam als vaktherapeut beeldende therapie en tevens geregistreerd bij de beroepsvereniging FVB. Hierdoor is het voor aspirant-leden mogelijk om het verplichte registratietraject voor vaktherapeuten bij mij te volgen. In mijn loopbaan als vaktherapeut beeldende therapie en docent op Hogeschool Arnhem en Nijmegen heb ik veel ervaring opgedaan in de gezondheidszorg en in het onderwijs. In een supervisietraject kan mijn expertise van deze beroepsgroepen behulpzaam zijn.

Vraag een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan en ervaar wat supervisie voor jou kan betekenen. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op.

Route & Locatie

location_img

Atelier Beeldend Zijn

Krayenhoffkazerne, Molenveldlaan 142

6523 RN Nijmegen, T: 06-55240889

Aangesloten

  • logo1
  • logo2
  • srvb logo
  • lvsb logo